ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร) สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์
-

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร)
สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร) สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   1 มิถุนายน 2566 

 

รองศาสตราจารย์ ชุษณะ   รุ่งปัจฉิม  
        รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร (งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร)
สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์
..................................................................................................

ส่วนประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

3

4

5

นาย เอกศิษฎ์ เสาร์ฝั้น 

นางสาว ชลวีร์ ชนกล้าหาญ 

นางสาว อังคณา ลาภา 

นางสาว อนัญญา ศรีอ่อน

นางสาว ธนภรณ์ บุญสูง

สอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
เวลา 13.45 น.

สถานที่ ห้องประชุมแม่ข้าวต้ม อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1)

ผู้สัมภาษณ์รายงานตัว และรอสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมนางแล เวลา 13.15 น. 

 
 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน