ระบบสมัครงานออนไลน์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
 
  Export to PDF   Export to Word
แจ้งสถานะตำแหน่งที่อยู่ในกระบวนการสรรหาคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
-


      เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาติดตามตำแหน่งงานของมหาวิทยาลัยที่ท่านสนใจสมัคร มหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมข้อมูลสถานะตำแหน่งงานทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการสรรหาคัดเลือก และขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

      ตำแหน่งงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โปรดคลิก! 

 

      ตำแหน่งงานในสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 โปรดคลิก! 

 

      ตำแหน่งงานในสังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 โปรดคลิก!  

 
Back
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ได้ที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงาน